Przejdź do treści

Usługi transportowe door-to-door

Gmina Aleksandrów Kujawski wraz z organizacją Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej świadczy usługę transportową door-to-door.

Zasięg terytorialny realizowanych usług door-to-door oraz odpłatność
Usługa door-to -door będzie dostępna na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski z możliwością realizacji przewozów do punktów docelowych zlokalizowanych także na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w tym miast:
1)    Aleksandrów Kujawski;
2)    Bydgoszcz;
3)    Ciechocinek;
4)    Toruń;
5)    Włocławek.
Usługa będzie świadczona przez Gminę Aleksandrów Kujawski nieodpłatnie.

Kryteria dostępu do usługi
1.    Usługa będzie dostępna wyłącznie dla osób spełniających definicję osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w tym:
1)    mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski,
2)    osób, które ukończyły 18 lat.

Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – rozumie się przez to osoby, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i in.). Będą to zarówno osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia.

Osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności to grupa charakteryzująca się:
1)    ograniczoną możliwością poruszania się, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (lub równoważne),
2)    osoby nieposiadające takiego orzeczenia a mające trudności z chodzeniem z widoczną dysfunkcją,
3)    osoby starsze w wieku powyżej 75 lat.

Terminy dostępności usługi door-to-door
w Gminie Aleksandrów Kujawski

Dni i godziny dostępności usługi door-to-door Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 20:00

z przerwą od 14:00 do 16:00

oraz 1 i 3 sobota i niedziela w miesiącu tj. transport uruchamiany tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Godziny zostaną dostosowane do potrzeb osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności tylko w przypadku ochrony zdrowia czy życia.

Z wyłączeniem:

Dni ustawowo wolnych od pracy

Dni i godziny dostępności Punktu Obsługi Klienta oraz dyspozytorni door-to-door Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00

Z wyłączeniem:

dni ustawowo wolne od pracy

Zamawianie usługi
1.   Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności może zamówić usługę na kilka sposobów:
1)   Podstawowym kanałem przyjmowania zamówień jest połączenie telefoniczne pod numerem 575 610 840
2)   Elektronicznie poprzez e-mail (doortodoor@gmina-aleksandrowkujawski.pl), na który można zgłaszać zamówienie;
3)   złożenie pisemnego formularza do POK
4)   możliwość zamówienia usługi osobiście POK;
5)   Alternatywną metodą zamawiania będzie skorzystanie z formularza zamówienia usługi w serwisie www.gmina-aleksandrowkujawski.pl. (portalu) dedykowanym usłudze door-to-door (dostępny wyłącznie dla zarejestrowanych klientów z potwierdzonym złożeniem oświadczenia).

  1. Zgłaszanie zamówienia musi nastąpić na minimum 72 godziny przed realizacją usługi. Decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAŁĄCZNIKI:

Pobierz: Plakat [1.48 MB]

Pobierz: Regulamin_swiadczenia_uslug_transportowych_doortodoor.pdf [564.36 KB]

Pobierz: Załącznik_nr_1_do_regulaminu__oswiadczenie_o_spelnieniu_kryteriow_do_skorzystania_z_uslugi [59.39 KB]

Pobierz: Załącznik_nr_2_do_regulaminu__formularz_do_skladania_uwag_i_propozycji_co_do_zakresu_i_sposobu_swiadczenia_uslug_transportowych_doortodoor_.docx [53.06 KB]