Przejdź do treści

Seminarium Kujawsko-Pomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania

Pasek KSOW

 

W dniach 22-23.06.2021 r. w Pensjonacie „PANORAMA TUCHOLI” w Bladowie k. Tucholi odbyło się coroczne seminarium Kujawsko-Pomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania,

Dzień I seminarium to sesja plenarna dotycząca efektów dotychczasowego wdrażania instrumentu RLKS w naszym województwie, jak również dyskusja o przyszłości i prezentacja dobrych praktyk w zakresie projektów realizowanych w ramach lokalnych strategii rozwoju.

Na drugi dzień seminarium odbył się wyjazd studyjny, na którym zaprezentowano przykłady dobrych praktyk z Borów Tucholskich tj. przedsiębiorców, którzy skorzystali z dotacji PROW na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej (kręgielnia-bowling, rowery i gokarty, organizacja imprez eventowych, wellness&spa) jak również przedstawienie podmiotów ekonomii społecznej – gospodarstwa opiekuńczego, finansowanego z EFS.

Wzięli w nim udział przedstawiciele lokalnych grup działania z województwa kujawsko – pomorskiego, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, a w formie wystąpień on-line także przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej oraz Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, a także Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Seminarium było transmitowane na żywo w mediach społecznościowych.

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”