Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2022

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Odolion, 18.08.2022 r.

 

Ogłoszenie nr 8/2022

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach
poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 8/2022
Termin składania wniosków: od 02.09.2022 do 16.09.2022
Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”
Odolion, ul. Piaskowa 4,
87-700 Aleksandrów Kujawski
od 02.09.2022 do 16.09.2022 ( od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30)
Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Forma wsparcia: refundacja.
Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Zakres tematyczny naboru nr 8/2022: Poprawa infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz rekreacyjnej

Pobierz: Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków nr 8/2022
Pobierz: Załączniki do naboru wniosków nr 8/2022