Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2023

PROW 2021-2027.png

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW nr 2/2023

 

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach

poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków: od 03.07.2023 do 17.07.2023

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski od 03.07.2023 do 17.07.2023 ( od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30)

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

Zakres tematyczny naboru nr 2/2023: Poprawa infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz rekreacyjnej 

Wskaźnik: Liczba rozwiniętych (nowych, nowych i wyposażonych, przebudowanych, przebudowanych i wyposażonych) obiektów pełniących funkcję kulturalną – 4 szt.

Pobierz: Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2023

Pobierz: Załączniki do naboru wniosków nr 2/2023

Pobierz: Formularz wniosku o przyznanie pomocy