Przejdź do treści

Dodatkowe środki na przedsiębiorczość oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa!

Dnia 13.05.2020 r. odbyła się wideokonferencja UM W K-P z Lokalnymi Grupami Działania nagrodzonymi dodatkowymi środkami za sprawne wdrażanie środków PROW.
Nasza Grupa otrzymała dodatkowe 700 000,00 zł, które decyzją Zarządu LGD zostaną przeznaczone na:
– Wsparcie przedsiębiorczości – 350 000,00 zł
– Poprawę infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz rekreacyjnej – 210 000,00 zł
– Wspieranie działań zmierzających do zachowania dziedzictwa kulturowego – 140 000,00 zł
Planuje się ogłoszenie konkursów na II połowę roku 2020.

Więcej informacji w tym temacie