Przejdź do treści

Dofinansowanie projektu partnerskiego KSOW – Środki na Rozwój Społeczny Wsi

Miło Nam poinformować, iż w dniu 10 maja 2019 r. Prezes Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” Pan Andrzej Olszewski wraz z Panią Skarbnik Ewą Mandau podpisali umowę na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Plan operacyjny na lata 2018-2019. Uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektu odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Tytuł operacji: Efekty wdrażania  ,,Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w Województwie Kujawsko-Pomorskim – organizacja dwudniowego seminarium.

 

Wartość projektu/Kwota dofinansowania: 44 873,46 zł.

 

W ramach projektu planuje się działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania.