Przejdź do treści

Jesteśmy po szkoleniu „Partycypacja w procesie przygotowania i realizacji LSR – doświadczenia okresu 2014-2020”

W dniu 15 grudnia 2022 r. pracownicy LGD Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” brali udział w bardzo ciekawym szkoleniu pt.”Partycypacja w procesie przygotowania i realizacji LSR – doświadczenia okresu 2014-2020″ organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich oraz Kujawsko-Pomorską Siecć Lokalnych Grup Działania . Szkolenie prowadziła Pani Joanna Suchomska – Instytut Socjologii, UMK w Toruniu. Zagadnienia były realizowane w formule wykładowo-warsztatowej.