Przejdź do treści

Kolejne umowy z Grantobiorcami podpisane!

KOLEJNE UMOWY Z GRANTOBIORCAMI PODPISANE !

W dniu 12 czerwca 2019 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” podpisaliśmy 10 Umów o powierzenie grantu w zakresie ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie Nr 2/G/2019 oraz 3/G/2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wśród Grantobiorców w zakresie naboru wniosków o dofinansowanie Nr 2/G/2019 znaleźli się:

1. Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy ,,Orzeł” Służewo:
– Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. „Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców powiatu aleksandrowskiego”.

2. Gminny Klub Sportowy ,,Start” Stawki:
– Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. „Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców powiatu aleksandrowskiego”.

3. Gmina Miejska Nieszawa:
– Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. Utworzenie klubu młodzieżowego ,,Ruszamy” w Nieszawie.
– Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. Utworzenie klubu młodzieżowego ,,Zawsze razem” w Nieszawie.

4. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością ,,Radosny Zakątek”:
– Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. Klub Młodzieżowy ,,Radosny Zakątek” edycja I.

Grantobiorcami zaś, w zakresie naboru wniosków o dofinansowanie Nr 3/G/2019 znaleźli się:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku:
– Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. ,,Artystyczne Spotkania Zamkowe”.

2. Gmina Aleksandrów Kujawski:
– Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. ,,Akademia Rodziny w Gminie Aleksandrów Kujawski”.
– Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. ,,Seniorzy na start”.

3. Gminny Ośrodek Kultury w Konecku:
– Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. ,,Integracja społeczna kluczem w walce o poprawę sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

4. Gmina Zakrzewo:
– Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem
pt. ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Serdecznie Gratulujemy !

[Best_Wordpress_Gallery id=”6″ gal_title=”Kolejne umowy z Grantobiorcami podpisane!”]