Przejdź do treści

Komunikat w sprawie wydłużenia okresu oraz terminu realizacji projektów grantowych w ramach naborów: 2/G/2019, 3/G/2019 i 1/G/2020

Komunikat nr 1
do ogłoszenia o naborze wniosków – 2/G/2019 – Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP 1c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP 1f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje, że wprowadza się następujące zmiany w dokumentacji do naboru nr 2/G/2019
W ogłoszeniu o naborze wniosków – 2/G/2019 zmianie ulega okres i termin realizacji projektu grantowego.
Ww. zmiana skutkuje zmianą treści ogłoszenia w punkcie IV „KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK”, który otrzymuje brzmienie jak w załączonej poniżej aktualizacji ogłoszenia o naborze wniosków w ramach naboru nr 2/G/2019.

Pobierz: Zaktualizowana treść ogłoszenia

 

Komunikat nr 2
do ogłoszenia o naborze wniosków – 3/G/2019 – Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP 2a) usługi wzajemnościowe, samopomocowe
TYP 2b) lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej
TYP 2c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje, że wprowadza się następujące zmiany w dokumentacji do naboru nr 3/G/2019
W ogłoszeniu o naborze wniosków – 3/G/2019 zmianie ulega okres i termin realizacji projektu grantowego.
Ww. zmiana skutkuje zmianą treści ogłoszenia w punkcie IV „KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK”, który otrzymuje brzmienie jak w załączonej poniżej aktualizacji ogłoszenia o naborze wniosków w ramach naboru nr 3/G/2019.

Pobierz: Zaktualizowana treść ogłoszenia

 

Komunikat nr 3
do ogłoszenia o naborze wniosków – 1/G/2020 – Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP 1c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP 1f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje, że wprowadza się następujące zmiany w dokumentacji do naboru nr 1/G/2020
W ogłoszeniu o naborze wniosków – 1/G/2020 zmianie ulega okres i termin realizacji projektu grantowego.
Ww. zmiana skutkuje zmianą treści ogłoszenia w punkcie IV „KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK”, który otrzymuje brzmienie jak w załączonej poniżej aktualizacji ogłoszenia o naborze wniosków w ramach naboru nr 1/G/2020.

Pobierz: Zaktualizowana treść ogłoszenia