Przejdź do treści

Komunikat w sprawie zmiany Zasad udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach naboru nr I/RPO/EFRR/2021

Mając na względzie dążenie do objęcia wsparciem w ramach naboru nr I/RPO/EFRR/2021 możliwie szerokiej grupy odbiorców oraz osiągnięcia założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na lata 2014-2020 celów wyrażonych wskaźnikami, zwiększa się alokację w ramach ww. naboru o 832 620,22 zł, tj. z 1 872 020,46 zł do 2 704 640,68 zł.