Przejdź do treści

Konsultacje społeczne – Kryteria oceny i wyboru projektu objętego grantem

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące Kryteriów oceny i wyboru projektu objętego grantem w ramach projektu grantowego „Projekty grantowe Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ramach osi 7” dofinansowanego z RPO WK-P na lata 2014-2020, EFRR.

Uwagi należy przesłać do 12.04.2021 r. na adres ziemia.kujawska@wp.pl

Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Do pobrania: Kryteria oceny i wyboru projektów