Przejdź do treści

Mobilny punkt informacyjno – doradczy podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Siniarzewie – 31.08.2019 r.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza do mobilnego punktu informacyjno – doradczego podczas Dożynek Gminno-Parafialnych
w Siniarzewie – Park (Gmina Zakrzewo), które odbędą się  31 sierpnia 2019 r. (sobota).
W trakcie imprezy od godziny 15:00 pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” będą udzielać informacji o lokalnej strategii rozwoju, naborach i zasadach udzielania wsparcia.
Zapraszamy dzieci i młodzież do skorzystania z atrakcji dmuchanych oraz obecności animatorów, którzy będą organizować zajęcia dla najmłodszych w celu promocji założeń LSR.

Serdecznie zapraszamy!