Przejdź do treści

Mobilny Punkt Informacyjno – Doradczy podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej w Ciechocinku – Park Zdrojowy 25.08.2019 r.

W dniu 25.08.2019 r. odbyły się Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej w miejscowości Ciechocinek.
Podczas dożynek pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” od godziny 10:00 udzielali informacji odnośnie LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania. Impreza odbyła się w Parku Zdrojowym w Ciechocinku, Gmina Miejska Ciechocinek.
Osoby które odwiedziły nasz punkt informacyjno – doradczy otrzymały materiały promujące LSR. Dzieci i młodzież mogły skorzystać z atrakcji dmuchanych, które organizowane były
w celu promocji założeń LSR.
Podczas imprezy organizowany był również Konkurs pn. ,,Najciekawsze Stoisko Powiatu/Lokalnej Grupy Działania” – Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zostali zwycięzcami konkursu.

Serdecznie dziękujemy!