Przejdź do treści

Mobilny Punkt Informacyjno – Doradczy podczas Turnieju Sołectw w Konecku 18.08.2019 r.

W dniu 18.08.2019 r. odbył się Turniej Sołectw w miejscowości Koneck.
Podczas imprezy pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” od godziny 15:00 udzielali informacji odnośnie LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania. Impreza odbyła się na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku.
Osoby które odwiedziły nasz punkt informacyjno – doradczy otrzymały materiały promujące LSR. Dzieci i młodzież mogły skorzystać z atrakcji dmuchanych oraz animatorów dzięki którym organizowane były zajęcia w celu promocji założeń LSR.

Serdecznie dziękujemy za obecność!