Przejdź do treści

Nabór do niepublicznego przedszkola w Nieszawie „Bajeczna przystań” na rok szkolny 2019/2020

STOWARZYSZENIE  „PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ” W PARTNERSTWIE Z GMINĄ MIEJSKĄ NIESZAWA OGŁASZA NABÓR DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIESZAWIE „BAJECZNA PRZYSTAŃ” NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W naszym przedszkolu zapewniamy:
•    realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego;
•    zajęcia adaptacyjne dla dzieci najmłodszych;
•    wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczna i fachowy personel pomocniczy ;
•    10-godzinną opiekę i zajęcia;
•    atmosferę szacunku, akceptacji, tolerancji  i bezpieczeństwa;
•    fachową opiekę i pomoc dla wszystkich dzieci, także niepełnosprawnych i przewlekle chorych;
•    wyżywienie;
•    zajęcia dodatkowe – logopedia;
•    język angielski;
•    udział w konkursach recytatorskich, plastycznych, ekologicznych; w wycieczkach tematycznych, rekreacyjnych, krajoznawczo –turystycznych;
•    nowoczesne i aktywizujące metody nauczania i wychowania;

Przedszkole mieści się będzie w Nieszawie, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 4
CZEKAMY NA DZIECI Z TERENU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.ziemiakujawska.pl,  www.nieszawa.pl, oraz pod nr tel. 54 283 81 76, 54 282 40 97

Pobierz: Regulamin rekrutacyjny

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne pt. „Maluch Odkrywca – upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Nieszawa”