Przejdź do treści

Obchody Święta Miasta i Dnia Dziecka w Nieszawie– 4 czerwca 2022 roku

W dniu 4 czerwca 2022 roku, w Nieszawie, odbył się Piknik w ramach Obchodów Święta Miasta i Dnia Dziecka. Podczas wydarzenia pracownicy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” udzielali informacji o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, możliwościach składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych zasadach przyznawania dofinansowania.
Osoby które odwiedziły nasz punkt informacyjno – promocyjny otrzymały materiały promujące LSR.
Dzieci i młodzież mogły skorzystać również z bezpłatnych usług animatorów.

Serdecznie dziękujemy za obecność!