Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 15/G/2018

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie!

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, nr 15/G/2018

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

  • TYP a) kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy)
  • TYP b) świetlice środowiskowe (w tym programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy)

 

Załączniki:
Pobierz: Ogłoszenie o naborze
Pobierz: Lokalna Strategia Rozwoju z dnia 23 sierpnia 2018 r.
Pobierz: Pozostałe załączniki
Pobierz: Materiał pomocniczy do Zasad udzielania wsparcia na projekty objęte grantem – konkurs 15/G/2018


BRAK ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW/PROTESTÓW