Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 16/G/2018

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie!

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, nr 16/G/2018

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

  • TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy)
  • TYP f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

 

Załączniki:
Pobierz: Ogłoszenie o naborze
Pobierz: Lokalna Strategia Rozwoju z dnia 23 sierpnia 2018 r.
Pobierz: Pozostałe załączniki
Pobierz: Materiał pomocniczy do Zasad udzielania wsparcia na projekty objęte grantem – konkurs 16/G/2018


WYNIKI NABORÓW

W dniu 10 stycznia 2019 roku w siedzibie LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia związane głównie z oceną wniosków jakie wpłynęły na konkurs nr 16/G/2018, tj. na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy).
Nadmienić należy, iż w ramach konkursu nr 15/G/2018 (TYP f – inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym) nie wpłynął żaden wniosek.
Zachęcamy do śledzenia strony www.ziemiakujawska.pl, gdyż następne konkursy o podobnej tematyce ogłaszane będą niebawem.

 

Dnia 24.01.2019 r. została zaktualizowana lista projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków 16/G/2018.

Dokumentacja:
Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 2/2019 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”
Pobierz: Uchwała nr 8/2019 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” ws. zatwierdzenia listy projektów zgodnych/niezgodnych z LSR
Pobierz: Uchwała nr 12/2019 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” ws. zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 16/G/2018
Pobierz: Uchwała ne 31/2019 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca ustawę nr 12/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 16/G/2018


W dniu 9 maja 2019 roku w siedzibie LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia związane głównie z oceną wniosków jakie wpłynęły na konkursy nr 2/G/2019 oraz 3/G/2019, tj. na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: TYP 1c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), TYP 1f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz TYP 2a) usługi wzajemnościowe, samopomocowe, TYP 2b) lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
TYP 2c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

 

Zachęcamy do śledzenia strony www.ziemiakujawska.pl, gdyż następne konkursy będą niebawem.

Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 5/2019 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”

Pobierz: Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady nr 5/2019 – dotyczy konkursów nr 2/G/2019 oraz 3/G/2019

Pobierz: Uchwała nr 48/2019 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych/niezgodnych z LSR

Pobierz: Uchwała nr 54/2019 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 2/G/2019

Pobierz: Uchwała nr 61/2019 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych/niezgodnych z LSR

Pobierz: Uchwała nr 68/2019 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 2/G/2019


ODWOŁANIA/PROTESTY: BRAK