Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze wniosków aplikacyjnych nr 3/G/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków
Numer konkursu LGD: 3/G/2020

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
Działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takich jak:
Typ 2a) usługi wzajemnościowe, samopomocowe,
Typ 2b) lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
Typ 2c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Cel ogólny LSR: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne.

Cel szczegółowy LSR: Poprawa sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie aktywności społecznej lub społeczno-zawodowej.

Przedsięwzięcie: Aktywna integracja społeczna lub społeczno-zawodowa
(Typ 2a,2b,2c, SZOOP RPO WK-P)

Pobierz: ogłoszenie naboru wniosków
Pobierz: załączniki do naboru wniosków
Pobierz: Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu