Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze wniosków aplikacyjnych nr 5/2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Ogłoszenie nr 5/2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 5/2020

Termin składania wniosków: od 21.09.2020 do 05.10.2020 (od poniedziałku do piątku)

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski

od 21.09.2020 do 05.10.2020 (od godz. 8:00 do godz. 15:00)

Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

 

Forma wsparcia: refundacja.

 

Zakres tematyczny operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielania wsparcia –  stanowią załącznik nr 6 do ogłoszenia.

 

Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników zostały określone w załączniku nr 7 do ogłoszenia.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 9 do ogłoszenia.

 

Pobierz: Pełna treść ogłoszenia o naborze nr 5/2020
Pobierz: Załączniki do naboru wniosków nr 5/2020