Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze wniosków aplikacyjnych nr 7/R/2021

Ogłoszenie konkursu na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie typu projektu: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do
ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób
zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Pobierz: Pełne ogłoszenie o naborze nr 7/R/2021
Pobierz: Załączniki do naboru (ZIP, 48MB)
Pobierz: Dokumenty pomocnicze (ZIP, 74MB)