Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/G/2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/G/2022

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
Działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takich jak:

  • Typ 2b) lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
  • Typ 2c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Cel ogólny LSR: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne.

Cel szczegółowy LSR: Poprawa sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie aktywności społecznej lub społeczno-zawodowej.

Przedsięwzięcie: Aktywna integracja społeczna lub społeczno-zawodowa
(Typ 2b, 2c SZOOP RPO WK-P)

Ling do Generatora Wniosków: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=7a81c34db62a4186&&b=da397261d1b06d63e8c04d46405b0d44

Pobierz: Pełna treść ogłoszenia
Pobierz: Załączniki do naboru
Pobierz: Lokalna Strategia Rozwoju
Pobierz: Wzór odwołania
Pobierz: Wzór Wniosku o rozliczenie grantu