Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr I/RPO/EFRR/2021

 

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY:

Cel ogólny LSR:
Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne.

Cel szczegółowy LSR:
1.2 Wspieranie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie LSR:
1.2.2 Wspieranie rozwoju działalności gospodarczej w ramach grantów RPO

Oś Priorytetowa 7:
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy działania:
Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w danym naborze wynosi: 1 872 020,46 zł

Termin, od którego można składać wnioski – 14.05.2021 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 28.05.2021 r.”

Pobierz: ogłoszenie o naborze
Pobierz: załączniki do naboru I/RPO/EFRR/2021