Przejdź do treści

Pierwsze umowy z grantobiorcami podpisane!

W dniu 13 lutego 2019 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” podpisaliśmy 5 Umów o powierzenie grantu w zakresie ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie Nr 16/G/2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wśród pierwszych Grantobiorców znaleźli się:

1. Gmina Koneck:
– Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. „Uczę się przez praktykę”.
– Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. „Kreatywni górą”.
– Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. „Podaję rękę słabszym”.

2. Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski:
– Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. „Aleksandrowski Klub Młodzieżowy”.

3. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością ,,Radosny Zakątek”:
– Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. Klub Młodzieżowy „Radosny Zakątek”.

Serdecznie Gratulujemy!