Przejdź do treści

Posiedzenie nr 1/2020 Rady Decyzyjnej LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Niniejszym informujemy, iż 8 stycznia 2020 r. o godzinie 9:00 w biurze LGD, Odolion ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski odbędzie się Posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

Obrady będą poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania w ramach LSR projektów złożonych w ramach naborów wniosków:
1) nr 4/2019 Wspieranie inwestycji w zakresie rewitalizacji obszaru;
2) nr 5/2019 Wspieranie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
a)  umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
b)  skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;
3) oraz nr 7/2019 Poprawa infrastruktury kulturalnej.