Przejdź do treści

Posiedzenie nr 2/2020 Rady Decyzyjnej LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Niniejszym informujemy, iż 22 stycznia 2020 r. o godzinie 9:00 w biurze LGD, Odolion ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski odbędzie się Posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.
Obrady będą poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania w ramach LSR projektów złożonych w ramach naborów wniosków:
1) nr 6/2019 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych;
2) nr 8/2019 Poprawa infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.