Przejdź do treści

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w dniu 24 kwietnia 2024 r.

W dniu 24 kwietnia 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w sprawie oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach konkursu nr 1/2024 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz ponownej oceny wniosku nr 2023/3/9 po uznaniu w części przez UM protestu Wnioskodawcy p. Kamila Bączkowskiego.

Pobierz: Protokół z posiedzenia
Pobierz: Lista operacji wybranych
Pobierz: Lista operacji zgodnych