Przejdź do treści

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” z 7 maja 2021 r.

W dniu 7 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” poświęcone rozpatrzeniu uwag i zaleceń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego odnośnie naboru wniosków nr 1/2021– Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Pobierz: protokół z Posiedzenia Rady
Pobierz: uchwała zmieniająca uchwałę nr 30/2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych