Przejdź do treści

Projekt współpracy międzynarodowej

LGD Ziemia Łańcucka jest jednym z czterech partnerów międzynarodowego projektu współpracy „Twoja kultura, moja kultura”. Projekt jest realizowany wspólnie z: Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie – Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej, Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” i LAG Leader Kuudestaan ry z Finalndii.
W dniu 25.08.2021 r. w salach wystawowych Ośrodka Kultury w Albigowej będzie realizowane jedno z zadań projektu tj. Turniej kulinarny, mający na celu promocje produktów lokalnych i regionalnych oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego Partnerów projektu.
W realizacji zdania mogą wziąć udział koła gospodyń wiejskich, i stowarzyszenia kobiece z terenu LGD Ziemia Łańcucka oraz koła gospodyń wiejskich i gospodarstwa agroturystyczne z terenu LGD „Kwartet na Przedgórzu”.
Każdy zgłaszający się do turnieju wypełnia deklarację, w której wskazuje produkt kulinarny (tylko jeden) jaki przygotuje do prezentacji podczas turnieju i degustacji dla odwiedzających stoisko. Potrawy i stoisko wezmą udział w konkursie. Konkurs odbędzie się w III kategoriach:
I – za uczestnictwo w konkursie i przygotowanie potrawy
II – za najładniejsze stoisko wystawiennicze
III – za najciekawszą prezentację receptury/przepisu

Zgłoszenia przyjmuje:
– Biuro LGD Ziemia Łańcucka, ul. Grunwaldzka 5, 37-100 Łańcut, tel. 17 247 32 08, email: lgdzl@op.pl
– Biuro LGD „Kwartet na Przedgórzu”, Waryś 327 A, 32-825 Borzęcin, tel. 14 684 66 66, email: biuro@przedgorze.pl, biuroprzedgorze@gmail.com
Zostanie utworzona lista zakwalifikowanych do udziału w zadaniu oraz w miarę potrzeby lista rezerwowa.

Program dnia
13.00 – 14.00 – czas na przygotowanie stoisk oraz potraw konkursowych (potraw regionalnych) do degustacji oraz czas dla komisji konkursowych.
14.00 – 17.00 – turniej kulinarny, prezentacja dziedzictwa kulturowego (gmin z obszaru LGD Ziemia Łańcucka).
17.00 – 17.30 – rozdanie dyplomów i nagród.
17.30 – 18.00 – czas na demontaż stoisk.

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020