Przejdź do treści

Pytania przedsiębiorców realizujących projekty PROW w związku z koronawirusem

Wiele osób z naszego obszaru korzysta z dofinansowania w ramach programu PROW 2014-2020 na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo rozwijania działalności gospodarczej.

Osoby te albo podpisały już umowy i realizują projekty albo mają złożone wnioski do LGD i czekają na podpisanie umów o przyznanie pomocy. W każdym z tych przypadków pojawiają się różne problemy z realizacją projektów w związku z zagrożeniem pandemią koronawirusa.

W związku z powyższym poniżej zamieszczamy najczęściej zadawane pytania i wątpliwości beneficjentów w związku z zaistniałą sytuacją wraz z odpowiedziami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pobierz: Pytania przedsiębiorców realizujących projekty PROW w związku z koronawirusem