Przejdź do treści

Rozeznanie rynku – 31.07.2020 r. – na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych z logo LGD oraz logotypami unijnymi

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 10 sierpnia 2020 r. oferty na: dostawę gadżetów promocyjnych z nadrukiem / haftem / trwałą naklejką itp. w postaci: logo Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” i/lub danych teleadresowych oraz logotypów unijnych zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności.

Pobierz: Zapytanie ofertowe

Pobierz: Formularz oferty

Pobierz: Oświadczenia o braku powiązań