Przejdź do treści

Rozeznanie rynku – przygotowanie w mobilnym punkcie informacji promocyjnej animacji dla dzieci i młodzieży

Rozeznanie rynku Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 18 czerwca 2021 r. oferty na przygotowanie w mobilnym punkcie informacji promocyjnej animacji dla dzieci i młodzieży

Pobierz: pełna treść zapytania
Pobierz: formularz ofertowy
Pobierz: oświadczenie o braku powiązań