Przejdź do treści

Szkolenie dla Rady LGD

W dniach 1-2 lipca w siedzibie LGD w Odolionie odbyło się szkolenie dla członków Rady LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na temat zasad oceny i wyboru projektów do finansowania w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej.
Szkolenie objęło m.in:
1.Informację nt. aktualnych zmian i nowelizacji obowiązujących ustaw i aktów prawnych.
2.Zasady prawidłowej oceny wniosków zgodnie z aktualnymi procedurami.
3.Warsztaty praktyczne na zasadzie oceny przykładowych wniosków.

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego”