Przejdź do treści

Uroczystość rozdania czeków symbolizujących przyznanie dofinansowania

W dniu 21 listopada 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się uroczyste spotkanie związane z wręczeniem umów/czeków symbolizujących przyznanie dofinansowania. W imieniu Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” przybyłych gości przywitał Pan Andrzej Olszewski – Prezes.
W uroczystości wręczenia czeków i umów udział wzięła Pani Aneta Jędrzejewska – Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Bardzo dziękujemy za obecność.

Wręczone umowy dotyczyły wsparcia projektów dotyczących:
– Wspierania rozwoju działalności gospodarczej w ramach grantów RPO
– Działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takich jak:
Typ 2b) lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
Typ 2c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
– Działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP d) kluby pracy,
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

Podpisane umowy są efektem trzech naborów ogłoszonych przez Stowarzyszenie, na które łącznie wpłynęło 35 wniosków o powierzenie grantu od przedsiębiorców oraz organizacji działających na terenie LSR Stowarzyszenia tj. powiat aleksandrowski.

Podczas uroczystości wręczono czeki na łączną kwotę aż 1 897 012,00 zł.

Wszystkim beneficjentom jeszcze raz serdecznie gratulujemy !