Przejdź do treści

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Dnia 21 marca 2023 roku w siedzibie Stowarzyszenia w Odolionie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Przedstawione zostały między innymi sprawozdania merytoryczne oraz finansowe za rok 2022. Odczytano także protokół Komisji Rewizyjnej na podstawie którego, udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2022.
Jednym z ostatnich punktów spotkania były jak zwykle sprawy wniesione, poruszające bieżące jak i przyszłe sprawy Stowarzyszenia.
Dzięki uprzejmości Pani Marii Świeczkowskiej z Wołuszewa na samym końcu wszyscy uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jak co roku mieli przyjemność skosztowania tradycyjnych potraw kuchni kujawskiej.
Wszystkim bardzo dziękujemy za obecność.