Przejdź do treści

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Dnia 29 marca 2022 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w Odolionie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Przedstawione zostały między innymi sprawozdania merytoryczne oraz finansowe za rok 2021. Odczytano także protokół Komisji Rewizyjnej na podstawie którego, udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2021.
Ponadto odbyło się głosowanie tajne i wybrano nowego Wiceprezesa Stowarzyszenia – Wójta Gminy Zakrzewo Pana Artura Nenczaka
Jednym z ostatnich punktów spotkania były jak zwykle sprawy wniesione, poruszające bieżące jak i przyszłe sprawy Stowarzyszenia.
Dzięki uprzejmości Pani Marii Świeczkowskiej z Wołuszewa na samym końcu wszyscy uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia mieli przyjemność skosztowania tradycyjnych potraw kuchni kujawskiej.
Wszystkim bardzo dziękujemy za obecność.