Przejdź do treści

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Dnia 25 lutego 2021 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w Odolionie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Przedstawione zostały między innymi sprawozdania merytoryczne oraz finansowe za rok 2020. Odczytano także protokół Komisji Rewizyjnej na podstawie którego, udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2020.
Ponadto przyjęto rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Stowarzyszenia a następnie przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do powyższego organu.
Jednym z ostatnich punktów spotkania były jak zwykle sprawy różne, poruszające bieżące jak i przyszłe sprawy Stowarzyszenia.

Na samym końcu wszyscy uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia mieli przyjemność skosztowania potraw przygotowanych przez Panią Marię Świeczkowską z Wołuszewa.

Wszystkim bardzo dziękujemy za obecność.