Przejdź do treści

Warsztat refleksyjny – 25 lutego 2022 roku

W dniu 25 lutego w siedzibie Stowarzyszenia odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jej efektów, a także działań powadzonych przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.
Chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w zorganizowanym spotkaniu.