Przejdź do treści

Wydłużenie terminu weryfikacji/oceny Grantobiorców z EFRR

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o wydłużeniu terminu weryfikacji/oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru nr I/RPO/EFRR/2022 – Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, maksymalnie do dnia 31.08.2022 r.
Przedłużenie terminu jest niezbędne z uwagi na dużą liczbę wniosków o powierzenie grantu, złożoność i obszerność dokumentacji oraz ograniczone możliwości kadrowe w zakresie weryfikacji.