Przejdź do treści

Wyniki konkurUroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Ziemia Kujawska oczami dziecka – flora i fauna kujaw”

 

W dniu 13.12.2019 r. w siedzibie LGD Stowarzyszenia ,,Partnerstwa dla Ziemi Kujawskiej” Odolion, ul. Piaskowej 4, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom KONKURSU PLASTYCZNEGO, pt. „ZIEMIA KUJAWSKA OCZAMI DZIECKA – FLORA I FAUNA KUJAW”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat z powiatu aleksandrowskiego.
Nagrody wręczyła komisja konkursowa.
Oprócz nagród rzeczowych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, wszyscy „Młodzi Artyści” otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za olbrzymi wkład pracy oraz zaangażowanie w przygotowanie prac. Jednocześnie gratulujemy talentu oraz pomysłowości
w doborze materiałów i technik wykonania. Zapraszamy do uczestnictwa w przyszłych konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” z siedzibą w Odolionie, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski.