Przejdź do treści

Wyniki naborów wniosków o powierzenie grantu w ramach konkursów nr 2/G/2021, 3/G/2021, 4/G/2021

W dniu 17.05.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania w ramach LSR projektów złożonych w ramach naborów wniosków nr:

  • 2/G/2021– Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takie jak: TYP 1 c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy); TYP 1 f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym;
  • 3/G/2021 – Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takie jak: Typ 2a) usługi wzajemnościowe, samopomocowe; Typ 2b) lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;
  • 4/G/2021 – Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takie jak: TYP d) kluby pracy, TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

Pobierz: Protokół z posiedzenia Rady 3/2021 plus Zał. nr 1 – Protokół Komisji Skrutacyjnej
Pobierz: Uchwała nr 55/2021 – lista projektów zgodnych z LSR 2/G/2021
Pobierz: Uchwała nr 64/2021 – lista projektów wybranych do realizacji LSR 2/G/2021
Pobierz: Uchwała nr 66/2021 – lista projektów zgodnych z LSR 3/G/2021
Pobierz: Uchwała nr 68/2021 – lista projektów wybranych do realizacji LSR 3/G/2021
Pobierz: Uchwała nr 76/2021 – lista projektów zgodnych z LSR 4/G/2021
Pobierz: Uchwała nr 82/2021 – lista projektów wybranych do realizacji LSR 4/G/2021
Pobierz: Wzór odwołania