Przejdź do treści

Wyniki naboru nr 1/2021 – Posiedzenie nr 1/2021 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

W dniu 24.02.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania w ramach LSR projektów złożonych w ramach naboru wniosków nr 1/2021– Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Po ocenie przez Radę LGD wybrane do finansowania wnioski zostaną niezwłocznie przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w celu ich dalszej weryfikacji.

Pobierz: protokół z Posiedzenia Rady
Pobierz: uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR
Pobierz: uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych