Przejdź do treści

Wyniki naboru nr 1/2022– Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w dniu 12 maja 2022 r.

W dniu 12.05.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania w ramach LSR projektów złożonych w ramach naboru wniosków nr 1/2022

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Pobierz: protokół z Posiedzenia Rady
Pobierz: uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR
Pobierz: uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych