Przejdź do treści

Wyniki naboru nr 2/G/2022– Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w dniu 29 czerwca 2022 r.

W dniu 29.06.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania w ramach LSR projektów złożonych w ramach naboru wniosków nr 2/G/2022

Zakres tematyczny operacji: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takie jak: TYP 1 c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy).

Pobierz: protokół z Posiedzenia Rady
Pobierz: uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR
Pobierz: uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych