Przejdź do treści

Wyniki naboru nr 3/G/2022 oraz naboru nr 4/G/2022 – Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w dniu 17 października 2022 r.

W dniu 17.10.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania w ramach LSR projektów złożonych w ramach naboru wniosków nr 3/G/2022

Zakres tematyczny operacji: Działania wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takich jak:

  • Typ 2b) lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
  • Typ 2c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

oraz nr 4/G/2022

Zakres tematyczny operacji: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

  • TYP d) kluby pracy,
  • TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).