Przejdź do treści

Wyniki naboru nr II/RPO/EFRR/2021 – Posiedzenie nr 6/2021 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

W dniu 06.10.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania w ramach LSR projektów złożonych w ramach naboru wniosków nr II/RPO/EFRR/2021

ZAKRES TEMATYCZNY:
Cel ogólny LSR:
Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne.

Cel szczegółowy LSR:
1.2 Wspieranie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie LSR:
1.2.2 Wspieranie rozwoju działalności gospodarczej w ramach grantów RPO

Oś Priorytetowa 7:
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy działania:
Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Pobierz: protokół z Posiedzenia Rady
Pobierz: uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR
Pobierz: uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych