Przejdź do treści

Wyraź opinię o miejscu, w którym żyjesz!

Wypełnij ankietę – wyraź opinię o miejscu, w którym żyjesz, sposobach jak korzystasz z usług publicznych. Wskaż, jakie masz potrzeby w tym zakresie!

W związku z realizowanym przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej projektem pn. Centrum Wsparcia Doradczego (CWD), w którym uczestniczy Partnerstwo Związek Gmin Ziemi Kujawskiej a nasza Gmina / Miasto jest jego członkiem planujemy przeprowadzenie badania ankietowego mieszkańców miasta za pomocą kwestionariusza ankiety online. Ma ona na celu poznanie opinii mieszkańców, o miejscu, w którym żyją, sposobach korzystania z usług publicznych i potrzebach w tym zakresie.

Badanie mieszkańców to ważne i cenne źródło informacji, a jego wyniki, podobnie jak pozostałych badań i innych danych będą wykorzystane w pogłębionej diagnozie i pomocne w opracowaniu strategii rozwoju Partnerstwa. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu ok. 15 minut. Zachęcamy i zapraszamy Państwa do udziału w badaniu.

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7m3s2772avt