Przejdź do treści

Zaktualizowana Procedura oceny i wyboru operacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków

W dniu 7 kwietnia 2020 r. Zarząd Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” przyjął zmiany do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków.

Pobierz: Procedura oceny i wyboru operacji LSR z procedurą przeprowadzania naboru wniosków