Przejdź do treści

Zapisy na wyjazd studyjny do Finlandii

LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” realizuje drugi etap projektu współpracy „Twoja kultura, moja kultura”. Jak zapisano w projekcie, zadanie skierowane jest do przedstawicieli, członków partnerskich Lokalnych Grup Działania, również do przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, gospodarstw agroturystycznych, etc. W ramach realizacji zadania, w dniach od 17 do 21 maja odbędzie się wizyta studyjna do partnera projektu LAG Leader Kuudestaan ry z Finlandii, w celu wymiany doświadczeń oraz poznanie walorów turystycznych, przyrodniczych i kulinarnych tego regionu. W wizycie weźmie udział 15 osób z LGD Stowarzyszenie – Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej, 7 osób z LGD Kwartet na Przedgórzu i 7 osób z LGD Ziemia Łańcucka a także koordynator i moderator projektu. Pełny koszt osób uczestniczących w wizycie studyjnej ze strony LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, pokrywany jest w ramach projektu ze środków LEADER z UE. Jest to transport na lotnisko, koszty przelotu samolotem, transfer autokarowy w Finlandii przez 5 dni, hotele, wyżywienie, opiekę pilota, transport z lotniska oraz ubezpieczenie KL i NNW.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje Biuro LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” pod nr. tel. 54 282 40 97 do dnia 06.05.2022 r. do godziny 8:00.