Przejdź do treści

Zapraszamy lokalnych liderów na wizytę studyjną

Wizyta Studyjna z LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w dniach 4-6 października 2023 r. na obszarze województwa podlaskiego.

Serdecznie zapraszamy lokalnych liderów (np. przedstawicieli stowarzyszeń, sołectw, KGW, OSP, grup nieformalnych) z powiatu aleksandrowskiego do udziału w wizycie studyjnej w celu pokazania dobrych praktyk z zakresu wykorzystania lokalnego dziedzictwa kulinarnego, kulturalnego i turystycznego w kontekście przedsiębiorczości opartej  na lokalnych zasobach.

Udział w wizycie jest bezpłatny!

Liczba miejsc jest ograniczona!

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń!

Wizyta studyjna będzie realizowana w ramach projektu Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Zgłoszenia mogą Państwo dokonać do dnia 21 września 2023 r. poprzez złożenie w biurze LGD formularza rekrutacyjnego (oryginał na ul. Piaskowej 4 w Odolionie lub skan na ziemiakujawska@wp.pl).

Z osobami, które złożą wypełniony i podpisany formularz skontaktujemy się telefonicznie.

Na wszelkie pytania dotyczące wizyty odpowiemy pod numerem telefonu 54 282 40 97.

Zapraszamy!